PRAWO RODZINNE

Anja Czech: Adwokat specjalista w zakresie prawa rodzinnego w Monachium

Rozstania i rozwody bardzo często prowadzą do wielkich zmian

w życiu rodziny.  Szczególnie ważna jest wtedy odpowiednio wczesna porada prawna w zakresie prawa rodzinnego: czy to w sprawach roszczeń alimentacyjnych, aspektów prawa wykonywania władzy rodzicielskiej czy też innych ustaleń i porozumień w postępowaniu rozwodowym lub separacyjnym. I to zarówno w interesie własnego, osobistego powodzenia jak i dla dobra wspólnych dzieci, których dotyczą zmiany w strukturze rodziny.

 

Anja Czech jest adwokatem specjalistą w zakresie prawa rodzinnego oraz prawnych aspektów interkulturowych i oferuje Państwu sprawną i godną zaufania regulację spraw z tej dziedziny. Lata doświadczeń oraz specjalistyczna wiedza gwarantują rozwiązania i wyniki służące dobru wszystkich uczestników postępowania. Osobiste rozmowy i kontakty z klientami dają jej możliwość poznania i uwzględnienia indywidualnych sytuacji

i problemów, by wspólnie z nimi ustalić optymalne rozwiązanie.

Zaufanie i kompetencja – po ludzku i profesjonalnie: Anja Czech do Państwa dyspozycji

Doświadczona adwokat Anja Czech wspiera Państwa

w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i angażuje się w nie jako człowiek i profesjonalistka.

 

Jako specjalista w tej dziedzinie prawa ma ona szeroką wiedzę na temat wszelkich aspektów międzynarodowego prawa rodzinnego ze szczególnym naciskiem na polsko-niemieckie stosunki prawne.

Następujące dziedziny prawa rodzinnego stanowią trzon naszej pomocy prawnej i doradztwa:

Alimenty

Rozwód

   alimenty na rzecz współmałżonki/współmałżonka przed rozwodem

    i po rozwodzie

   alimenty dla dzieci według tzw. Düsseldorfer Tabelle lub odpowiednio

    do konkretnej potrzeby

   roszczenia alimentacyjne niezamężnych matek według przepisów

    §1615l Kodeksu Cywilnego

   rozwód za porozumieniem stron

   rozwód sporny wraz ze sprawami wynikającymi z jego skutków

    w ramach postępowania powiązanego

Władza rodzicielska

Prawo do kontaktów z dzieckiem

   wyłączne wykonywanie władzy rodzicielskiej

   wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej

   uznawanie i zaprzeczenie ojcostwa

   umowy małżeńskie

   porozumienia alimentacyjne

Małżeński ustrój majątkowy

Międzynarodowe prawo rodzinne

   system małżeńskiego prawa majątkowego

   wyrównanie dorobków po ustaniu związku małżeńskiego

   mieszkanie małżeńskie, sprzęty domowe/Ustawa o ochronie przed

    przemocą

   zakres zastosowania Rozporządzeń Parlamentu i Rady UE Rzym III oraz

    Rzym IV oraz właściwość sądów w polsko-niemieckich stosunkach

    prawnych

   postępowanie o uprowadzenie dziecka na podstawie Konwencji haskiej

    dotyczącej uprowadzenia dziecka

   sprawy o uznanie zagranicznego orzeczenia  sądu na podstawie

    Rozporządzenia Bruksela IIa

Prawo rodzinne – alimenty, władza rodzicielska & rozwód

Czy mają Państwo pytania w zakresie alimentów, prawa wykonywania władzy rodzicielskiej lub rozwodu? Prosimy przekonać się o naszej kompetencji

i doświadczeniu: adekwatnie i z pełnym zaangażonwaniem doradzimy i przejmiemy reprezentację Państwa interesów oraz rozważymy wszelkie prawne możliwości przeprowadzenia rozwodu, separacji lub innych spraw z dziedziny prawa rodzinnego.

Anja Czech – Adwokat niemiecki

Nymphenburger Str. 20

80335 Monachium

Niemcy

 

tel.: +49 (0) 89 / 51 51 49 53

fax: +49 (0) 89 / 54 82 82 85

ac@anwaltskanzlei-czech.de

www.anwaltskanzlei-czech.de

Copyright © Anja Czech. All Rights Reserved.