PRAWO PRACY

Czech- w Monachium: adwokat specjalista prawa pracy

Kancelaria Anja Czech w Monachium doradza

i reprezentuje we wszystkich sprawach w zakresie prawa pracy.

Koncentrujemy się przy tym przede wszystkim na aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz na mediacji

w tych dziedzinach. Wieloletnie praktyczne doświadczenie

w przedmiocie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy jak również specjalizacja w międzynarodowym prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii polsko-niemieckiego obrotu prawnego pozwalają Kancelarii Czech w Monachium na wypracowanie optymalnych rozwiązań problemów ze sfery prawa pracy.

Międzynarodowe prawo pracy: polsko-niemiecki obrót prawny

Prawo pracy: pomoc prawnA i doradzTWO

w następujących dziedzinach:

   wynajem pracowników tymczasowych

   Ustawa o Delegowaniu Pracowników/delegowanie pracowników

    w ramach świadczenia usług

   inne formy zatrudniania obcego personelu

   czas pracy i płaca minimalna

   umowy międzynarodowe: wybór prawa, właściwość miejscowa sądu,

    urlop, choroba, ochrona przed wypowiedzeniem

Indywidualne prawo pracy

 

   projekty i zawieranie umów

   umowy o pracę, umowy rozwiązujące stosunek zatrudnienia

   specjalne typy umów o pracę np. umowa lekarza naczelnego

   umowy o pracę dla członka zarządu spółki

   roszczenia o wynagrodzenie

   terminy zawite w zakresie umów indywidualnych oraz

    w szczególności w aspekcie ramowych zbiorowych układów pracy

    w poszczególnych branżach

   upomnienia

   wypowiedzenie umowy o pracę dokonane w związku z osobą

    pracownika, w związku z zachowaniem pracownika lub z przyczyn

    leżących po stronie pracodawcy

   stosowanie przepisów Ustawy o Ochronie przed Wypowiedzeniem,

    powództwo o ustalenie

   postępowanie w sprawie ochrony przed wypowiedzeniem: terminy,

    postępowanie pojednawcze, zwolnienie pracownika z obowiązku

    świadczenia pracy, ugoda

   wypowiedzenie stosunku pracy w służbie publicznej, wypowiedzenie

    członka zarządu

   szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – macierzyństwo, osoby

    niepełnosprawne

   wynagrodzenie chorobowe

   roszczenia urlopowe

   prawo do ekwiwalentu pieniężnego

   odprawa pracownicza

 

Zbiorowe prawo pracy

 

   rada zakładowa - jej prawa i obowiązki

   pozycja prawna członków rady zakładowej

   koszty działania rady zakładowej

   ochrona przed wypowiedzeniem i przeniesieniem rady zakładowej

   pozycja rady zakładowej

   prawo do konsultacji i prawo do udziału w podejmowaniu decyzji

   plan socjalny i rozkład interesów

   porozumienia zakładowe

 

Kancelaria Czech w Monachium prowadzi szkolenia i treningi w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy. Odbywają się one w małych grupach liczących maksymalnie 9 uczestników. Spotkania te mają miejsce w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych platinum office center położonym w centrum Monachium przy Nymphenburger Strasse 20.

Transgraniczny obrót prawny

Dzięki specjalizacji w zakresie polsko-niemieckiego obrotu prawnego oferujemy w ramach kooperacji  Flor & Czech gruntowne doradztwo  we wszelkich kwestiach prawa podatkowego. Innymi słowy: prawo

i podatki z jednego źródła.

 

Zapraszamy na partnerską stronę www.flor-czech.eu.

Anja Czech – Adwokat niemiecki

Nymphenburger Str. 20

80335 Monachium

Niemcy

 

tel.: +49 (0) 89 / 51 51 49 53

fax: +49 (0) 89 / 54 82 82 85

ac@anwaltskanzlei-czech.de

www.anwaltskanzlei-czech.de

Copyright © Anja Czech. All Rights Reserved.