MediaCJA

Mediacja w Monachium: rodzina, praca, biznes.

Mediacja znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie powinno zostać uniknięte postępowanie publiczne, na przykład  w przypadku konfliktu w miejscu pracy lub w rodzinie. Zadaniem postępowania mediacyjnego jest wspólne wypracowanie konstruktywnych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu – i to bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego.

 

Mediacja pozwala nawiązać dialog pomiędzy spierającymi się stronami. Prowadzi ona do wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania przez strony porozumienia w sposób indywidualny i ugodowy.

Adwokat Anja Czech

– Państwa mediator w Monachium

Mediacja interkulturowa

Czy szukają Państwo mediacji w Monachium?  Świetnie Państwo trafili. Mediacja w Monachium optymalnie dopełnia ofertę obsługi prawnej Kancelarii Adwokackiej Czech. Dzięki mediacji zwaśnione strony wypracowują w sposób dobrowolny, zgodny i fair rozwiązania sporu, które znajdują odzwierciedlenie w porozumieniu mediacyjnym.

 

Czy to w sprawach mediacji interkulturowej, rodzinnej lub biznesowej – wspólnie z Państwem prowadzimy do dobrowolnego rozwiązania, które zadowala obie strony sporu

Mediacja w sytuacjach konfliktowych w miejscu pracy lub w życiu prywatnym pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych kultur i tradycji nabiera w naszym coraz bardziej mobilnym, zglobalizowanym i interkulturowym społeczeństwie coraz większego znaczenia.

 

Źródłem  sporów na tle interkulturowym są ścierające się ze sobą najprzeróżniejsze wyobrażenia, wzory postrzegania oraz normy zachowań i odbioru.

 

W przypadku problemów interkulturowych podaje się często następując potencjały konfliktu:

 

   problemy językowe/konwencje komunikacyjne

   różnice w systemach wartości

   interpretacja i postrzeganie zjawisk w świetle kryteriów własnej

    kultury

   stereotypy w interkulturowych sytuacjach konfliktowych

 

Specyfika kulturowa i różnice w tym zakresie są podstawą do tego, aby liczyć się z innym niż przyjęte rozumieniem pojęcia konfliktu. Podobnie należy założyć, że jedna ze stron konfliktu może zaakceptować wyłącznie inną możliwość rozwiązania sporu. Wiedza o tym oraz znajomość alternatywnych rozwiązań są częścią naszej wizji mediacji interkulturowej.  Pod tym kątem działamy w zakresie mediacji biznesowej oferując nasze usługi przedsiębiorstwom aktywnym

w gospodarce transgranicznej. Wytrawna znajomość polsko-niemieckiego rynku czyni Kancelarię Czech oraz partnerską Kancelarię Flor & Czech Państwa idealnym partnerem w zakresie problematyki prawa, podatków i mediacji interkulturowej w sektorze polsko-niemieckiego obrotu handlowego.

Mediacja w Monachium – nasza oferta

W ramach mediacji zwracamy baczną uwagę na sprawiedliwe prowadzenie negocjacji – respektujemy przy tym Państwa życzenia, wyobrażenia i potrzeby, które stanowią podstawę naszego sposobu podejścia do danej sprawy.

 

Nadrzędnym celem jest dojście do porozumienia przez osoby będące

w sytuacji konfliktowej i wypracowanie przez nie w formie pisemnej swej wspólnej indywidualnej koncepcji rozwiązania sporu.

Pola działania Kancelarii Czech

w zakresie Mediacji w Monachium

Zarówno w zakresie mediacji rodzinnej jak i w ramach mediacji w sferze zawodowej i biznesu szczególny nacisk kładziemy na polsko-niemiecki obrót prawny. Wspólnie z Państwem prowadzimy do dobrowolnego rozwiązania, które zadowala obie strony sporu.

 

Mediacja w sprawach rodzinnych

 

   separacja, rozwód

   prawo do kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska

   roszczenia alimentacyjne

   porozumienia dotyczące podziału majątku

 

Mediacja w sferze zawodowej i biznesu

 

   konflikty wewnątrzzakładowe

   mobbing

   konflikty z partnerami biznesowymi

   mediacja gospodarcza

   interkulturowa mediacja gospodarcza

Adwokat Czech – koszta mediacji

w Monachium

Mediacja w Monachium rozliczana jest w naszej Kancelarii według stałej stawki godzinowej. Dzięki temu mają Państwo absolutną kontrolę kosztów. Strony mediacji otrzymują możliwość wspólnego ustalenia podziału kosztów.  Dopuszcza się przy tym zarówno podział kosztów, jak i przejęcie kosztów przez jedną osobę, inną instancję lub instytucję.

Po zakończeniu każdego posiedzenia mediacyjnego następuje wynagrodzenie mediatora. W ten sposób strony znają koszta bieżące postępowania i mogą odpowiednio planować i kalkulować w tym zakresie.

 

Prosimy o kontakt z naszą kancelarią, by móc wspólnie z Państwem ustalić, czy dany problem mógłby zostać rozwiązany w drodze mediacji.

Anja Czech – Adwokat niemiecki

Nymphenburger Str. 20

80335 Monachium

Niemcy

 

tel.: +49 (0) 89 / 51 51 49 53

fax: +49 (0) 89 / 54 82 82 85

ac@anwaltskanzlei-czech.de

www.anwaltskanzlei-czech.de

Copyright © Anja Czech. All Rights Reserved.